Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy mogę eksportować dane do MS Excel?

Tak. SurveyLab umożliwia eksport danych w wielu formatach, w tym eksport do MS Excel (xls i xlsx), CSV oraz SPSS (sav i por).

Aby eksportować dane do MS Excel :

  1. Wybierz ankietę, dla której chcesz eksportować dane.
  2. Wciśnij przycisk [R] RAPORT.Raport
  3. Wciśnij przycisk [D] Eksportuj.
  4. Wybierz format eksportu.

System generuje pliki CSV, XLS oraz XLSX, które następnie możesz załadować do MS Excel lub innego programu. Formaty XLS i XLSX są dostępne w abonamencie Standard, Professional i Enterprise.

UWAGI. CSV to skrót od Comma Separated Values, czyli wartości rozdzielane przecinkami. Jest to powszechnie stosowany format przechowywania danych w plikach tekstowych. XLS oraz XLSX to natywne formaty MS Excel.

* Funkcjonalność jest dostępna dla pakietów Standard, Professional i Enterprise.