Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy mogę eksportować dane do MS Excel?

Tak. SurveyLab umożliwia eksport danych w wielu formatach, w tym eksport do MS Excel (xls i xlsx), CSV oraz SPSS (sav i por).

Aby eksportować dane do MS Excel :

         1. Wybierz ankietę, dla której chcesz eksportować dane.

         2. Wciśnij przycisk Raport.
Raport

         3. Wciśnij przycisk Eksportuj.
Eksportuj
         4. Wybierz format eksportu.eksport raportów

System generuje pliki CSV, XLS oraz XLSX, które następnie możesz załadować do MS Excel lub innego programu. Formaty XLS i XLSX są dostępne w abonamencie Standard, Professional i Enterprise.

UWAGI. CSV to skrót od Comma Separated Values, czyli wartości rozdzielane przecinkami. Jest to powszechnie stosowany format przechowywania danych w plikach tekstowych. XLS oraz XLSX to natywne formaty MS Excel.

* Opcja jest dostępna dla pakietów Standard, Professional i Enterprise.