Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy mogę współdzielić wyniki ankiet z innymi osobami?

SurveyLab pozwala zarówna na pracę grupową jak i dzielenie się wynikami badania bez konieczności logowania się do systemu.

PRACA GRUPOWA

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł współdzielić zarówno raporty ankiet jak i pozostałe elementy badania (kwestionariusz, lista adresowa, kolektory).

Aby dodać kolejnego użytkownika :

         1. Przejdź do zakładki Konto.
konto
         2. Wybierz Użytkownicy.
Użytkownicy
         3. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.
dodaj użtkownika
         4. Wpisz dane użytkownika i wybierz rolę.

* Opcja dostępna dla kont Professional i Enterprise.


UDOSTĘPNIANIE RAPORTÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł udostępnić dowolny raport osobie, która nie posiada konta w systemie. Wystarczy skopiować i przesłać link (URL) do raportu.

Aby udostępnić raport z wynikami ankiety :

         1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.

         2. Przejdź do sekcji rapot Raport.
Raport
         3. Wybierz raport, który chciałbyś udostępnić i wciśnij Raport.
Raport
         4. Wciśnij przycisk Udostępnij.
udostępnij

         5. Skopiuj link (URL) z paska adresu przeglądarki.

* Opcja dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.


EKSPORT WYNIKÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł eksportować wyniki badania, a następnie udostępnić je osobie, która nie posiada konta w systemie.

Aby eksportować wyniki ankiety :

         1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.

         2. Przejdź do sekcji rapot Raport.
Raport
         3. Wciśnij przycisk Eksportuj.
Eksportuj

* Opcja dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.