Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy mogę współdzielić wyniki ankiet z innymi osobami?

SurveyLab pozwala zarówna na pracę grupową jak i dzielenie się wynikami badania bez konieczności logowania się do systemu.

PRACA GRUPOWA

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł współdzielić zarówno raporty ankiet jak i pozostałe elementy badania (kwestionariusz, lista adresowa, kolektory).

Aby dodać kolejnego użytkownika :

 1. Przejdź do zakładki S Ustawiania konta.
konto
 1. Wybierz Użytkownicy.
Użytkownicy
 1. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.
dodaj użtkownika
 1. Wpisz dane użytkownika i wybierz rolę.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.


UDOSTĘPNIANIE RAPORTÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł udostępnić dowolny raport osobie, która nie posiada konta w systemie. Wystarczy skopiować i przesłać link (URL) do raportu.

Aby udostępnić raport z wynikami ankiety :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.
 2. Przejdź do sekcji Analizuj wyniki.
 3. Wybierz raport, który chciałbyś udostępnić i wciśnij przycisk R Raport.
 4. Wciśnij przycisk S Udostępnij.
 5. Wciśnij przycisk Kopiuj, aby skopiować link (URL) raportu ankiety.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.


EKSPORT WYNIKÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł eksportować wyniki badania, a następnie udostępnić je osobie, która nie posiada konta w systemie.

Aby eksportować wyniki ankiety :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.
 2. Przejdź do sekcji R Raporty.
 3. Wciśnij przycisk Eksportuj.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.