Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy mogę współdzielić wyniki ankiet z innymi osobami?

SurveyLab pozwala zarówna na pracę grupową jak i dzielenie się wynikami badania bez konieczności logowania się do systemu.

PRACA GRUPOWA

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł współdzielić zarówno raporty ankiet jak i pozostałe elementy badania (kwestionariusz, lista adresowa, kolektory).

Aby dodać kolejnego użytkownika :

1. Przejdź do zakładki S Ustawiania konta.

konto

2. Wybierz Użytkownicy.

Użytkownicy

3. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.

dodaj użtkownika

4. Wpisz dane użytkownika i wybierz rolę.

* Opcja dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.


UDOSTĘPNIANIE RAPORTÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł udostępnić dowolny raport osobie, która nie posiada konta w systemie. Wystarczy skopiować i przesłać link (URL) do raportu.

Aby udostępnić raport z wynikami ankiety :

1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.

2. Przejdź do sekcji Analizuj wyniki.

3. Wybierz raport, który chciałbyś udostępnić i wciśnij przycisk R Raport.

4. Wciśnij przycisk S Udostępnij.

5. Wciśnij przycisk Kopiuj, aby skopiować link (URL) raportu ankiety.

* Opcja dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.


EKSPORT WYNIKÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł eksportować wyniki badania, a następnie udostępnić je osobie, która nie posiada konta w systemie.

Aby eksportować wyniki ankiety :

1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.

2. Przejdź do sekcji R Raporty.

3. Wciśnij przycisk Eksportuj.

* Opcja dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.