Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Czy SurveyLab ma wbudowany mechanizm scoringu?

Tak. System umożliwia przypisywanie punktacji do poszczególnych wariantów odpowiedzi oraz wag do poszczególnych pytań. Funkcjonalność dostępna jest dla testów. Po wypełnieniu testu przez respondenta system automatycznie wylicza i wyniki na podstawie ustalonej punktacji. 

Aby dodać punktację do testu należy po każdym wariancie odpowiedzi postawić średnik, a następnie wpisać liczbę punktów. Poszczególne warianty odpowiedzi należy rozdzielić znakiem enter.
 

UWAGI. Jako ilość punktów możesz wpisać dowolną liczbę całkowitą (np. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).


Powiązane strony