Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Import danych do MS Excel (.CSV)

Poniżej znajdziesz opis pokazujący jak należy zaimportować plik .csv do MS Excel. SurveyLab wspiera również natywne formaty MS Excel - xls i xlsx.

Aby importować dane do MS Excel :

 1. Po otwarciu programu MS Excel przejdź do zakładki Dane (jeśli korzystasz z Excel 2003 wybierz Plik, a następnie wciśnij przycisk Otwórz).
 2. W części Dane zewnętrzne wybierz Z tekstu.
  Import danych z tekstu
 3. Zaznacz plik, który chcesz importować i wciśnij przycisk Importuj.
 4. W części Typ danych źródłowych wybierz opcję Rozdzielany.
 5. Ustaw Pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8) lub 1250 : Europa Środkowa (Windows) i wciśnij przycisk Dalej.
  import wyników ankiety do excel (typ pliku)
 6. Ustaw ograniczniki jako Przecinek i wciśnij przycisk Dalej. Upewnij się, że Przecinek jest jedyną zaznaczoną opcją.
  Import wyników ankiety (ograniczniki)
 7. Format danych ustaw jako Ogólny i wciśnij przycisk Zakończ.
  import wyników do excel (format danych)
 8. Wybierz komórkę początkową w arkuszu, w którym chcesz umieścić dane i wciśnij OK.
   

UWAGI. Eksportowany z SurveyLab plik .zip zawiera dwa pliki. W przypadku MS Excel rekomendujemy korzystanie z pliku compact. Plik ten zawiera odpowiedzi na pytania pojedynczego wyboru zapisane w jednej kolumnie.

Kodowanie znaków

W większości przypadków strona kodowa Unicode (UTF-8) lub 1250 : Europa Środkowa (Windows) będzie odpowiednia. Jeśli twoje znaki narodowe nie importują się poprawnie sprawdź inne dostępne strony kodowe lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.