Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Parametry w wiadomości email

SurveyLab pozwala na personalizację wiadomości email oraz insertowanie (piping) w treści zaproszeń email następujących danych :

Komenda Opis
{surveyLink} link ankiety
{optOutLink} opt-out
{firstName} imię
{secondName} nazwisko
{email} email
{phone} telefon
{custom1} pole custom 1
{custom2} pole custom 2
{custom3} pole custom 3
... ...
{custom8} pole custom 8
{surveyForm} ankieta w mailu (pierwsze pytanie)

Parametry automatycznie są zamieniane na informację zapisaną w kontaktach.

Aby umieścić wybrany parametr w zaproszeniu do ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Udostępnij, a następnie Wiadomości
  2. Wybierz wiadomość email, którą chcesz edytować
  3. Wpisz wybrany parametr w treści wiadomości

 

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.