Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Parametry w wiadomości email

SurveyLab pozwala na personalizację wiadomości email oraz piping tj. insertowanie w treści zaproszeń email oraz samych ankiet następujących danych :

Parametr Opis
{surveyLink} Link ankiety.
{surveyForm} Ankieta w mailu (pierwsze pytanie).
{optOutLink} Link opt-out.
{firstName} Imię.
{lastName} Nazwisko.
{email} Email.
{phone} Telefon.
{custom1} Pole custom 1.
{custom2} Pole custom 2.
{custom3} Pole custom 3.
{custom4} Pole custom 4.
{custom5} Pole custom 5.
{custom6} Pole custom 6.
{custom7} Pole custom 7.
{custom8} Pole custom 8.

Parametry automatycznie są zamieniane na informację zapisaną w kontaktach.

Aby umieścić wybrany parametr w zaproszeniu do ankiety :

  1. Wciśnij przycisk [C] UDOSTĘPNIJ, a następnie Zaproszenia.
  2. Wybierz wiadomość email, którą chcesz edytować i wciśnij przycisk EDYTUJ.
  3. Wpisz wybrany parametr w treści wiadomości.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.