Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Parametry w wiadomości email

SurveyLab pozwala na personalizację wiadomości email oraz insertowanie (piping) w treści zaproszeń email następujących danych :

Parametr Opis
{surveyLink} Link ankiety.
{optOutLink} Link opt-out.
{firstName} Imię.
{lastName} Nazwisko.
{email} Email.
{phone} Telefon.
{custom1} Pole custom 1.
{custom2} Pole custom 2.
{custom3} Pole custom 3.
... ...
{custom8} Pole custom 8.
{surveyForm} Ankieta w mailu (pierwsze pytanie).

Parametry automatycznie są zamieniane na informację zapisaną w kontaktach.

Aby umieścić wybrany parametr w zaproszeniu do ankiety :

  1. Wciśnij przycisk [C] UDOSTĘPNIJ, a następnie Zaproszenia.
  2. Wybierz wiadomość email, którą chcesz edytować.
  3. Wpisz wybrany parametr w treści wiadomości.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.