Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Importuj kontakty

Dzięki tej opcji będziesz mógł wczytać do systemu listę kontaktów z pliku txt lub csv. Opcja importu kontaktów jest dostępna w lewym menu Kontakty | Importuj kontakty.

Aby importować kontakty możesz skorzystać z dwóch opcji.


Opcja 1. Importuj kontakty (z pliku)

 
 1. W lewym menu wybierz opcję ^^ Kontakty | Importuj kontakty.
  kontakty

  Importuj kontakty
 2. Ustaw sposób kodowania znaków (dla języka polskiego należy wybrać Windows-1250).
  separator pól
 3. Wybierz plik z kontaktami, które chcesz importować.
  wybierz plik
 4. Zaznacz grupy, do których mają zostać dodane kontakty.
  tagi
 5. Wciśnij przycisk PODGLĄD, a następnie IMPORTUJ.
  podgląd importuj
Pobierz przykładowy plik z kontaktami
 
Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) [D] Pobierz
Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) [D] Pobierz
 

UWAGI. Jeśli importujesz kontakty z pliku Excel i Twój plik zawiera więcej arkuszy,  pamiętaj, aby dane z kontaktami znajdowały się w pierwszym arkuszu.

 

UWAGI. Sposób kodowania znaków (strona kodowa) określa sposób przypisania poszczególnym kodom binarnym określonych znaków alfanumerycznych. Windows-1250 jest wykorzystywaną w systemach Windows stroną kodową służącą do zapisu języków Środkowoeuropejskich. Dla innych języków oraz systemów operacyjnych rekomendujemy wykorzystanie UTF-8.


Opcja 2. Importuj kontakty (Wklej ręcznie)

 
 1. W lewym menu wybierz opcję Kontakty | Importuj kontakty.
  kontakty

  Importuj kontakty
 2. Wybierz metodę importu Wklej.
  metoda wklej kontakty
 3. Ustaw separator a następnie wpisz lub wklej kontakty, które mają być importowane.
  wklej kontakty
 4. Wciśnij przycisk PODGLĄD, a następnie IMPORTUJ.
  podgląd importtuj

Dane kontaktowe powinny być wpisane w kolejności :

Email; Imię; Nazwisko; Telefon; C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8

Pole email powinno być zawsze wpisane w pierwszej kolumnie w importowanym pliku.

Przykład

[email protected]; Jan; Kowalski; 501001001; Gdynia; Specjalista IT

Jeśli prowadzisz ankietę 360 stopni pamiętaj, aby dodać RelationID oraz opisać relacje między poszczególnymi elementami. 

Jeśli importujesz plik dodaj nagłówek zawierający nazwy systemowe pól. W ten sposób system automatycznie rozpozna pola w importowanym pliku.

Lista pozycji opisujących kontakt

Nazwa pola Opis
email Email
firstName Imię
secondName Nazwisko
phone Telefon (w formacie xxxxxxxxx lub 48xxxxxxxxx)
custom1 ... 8 Pola custom 1 ... 8
languageSymbol Język. Format ISO.
relationKey 360 | Klucz relacji
self 360 | Samoocena
coworker 360 | Współpraconik
manager 360 | Przełożony
customer 360 | Klient
subordinate 360 | Podwładny
 

Uwagi. Pamiętaj, aby nie kasować kontaktów z kolektorów badań, które rozpocząłeś. Skasowanie kontaktu z kolektora skutkuje skasowaniem klucza ankiety, a więc link dla danej osoby do ankiety stanie się niedostępny.