Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Logika ankiety

Logika ankiety pozwala na zaprojektowanie dowolnych warunków logicznych dla ankiety lub testu. Warunki mogą być zbudowane w oparciu o dowolne zdarzenie, takie jak udzielenie odpowiedzi, dane kolektora, dane kontaktu lub rodzaj urządzenia, z którego korzysta respondent wypełniając ankietę.

Aby zbudować logikę :

 1. Wybierz typ logiki.
 2. Określ, na które pytanie lub stronę logika będzie miała wpływ.
 3. Określ warunek logiczny, który musi być spełniony aby logika zadziałała, np. wybór określonej opcji odpowiedzi.

Dostępne rodzaje logiki

Rodzaje logiki np. wyświetl / ukryj pytanie.

Logika typu Min. Pakiet Opis
Zakończ ankietę Starter Kończy ankietę. Dla tej opcji możesz ustawić przekierowanie na wybrany adres URL.
Idź do strony Starter Przenosi respondenta do określonej strony.
Idź do bloku Professional Przenosi respondenta do określonego bloku.
Ukryj pytanie Starter Ukrywa wybrane pytanie.
Ukryj stronę Starter Ukrywa wybraną stronę.
Ukryj blok Professional Ukrywa wybrany blok.
Pokaż pytanie Starter Wyświetla wybrane pytanie.
Pokaż stronę Starter Wyświetla wybraną stronę.
Pokaż blok Professional Wyświetla wybrany blok.

Dostępne rodzaje reguł

Reguły (wyzwalacze) uruchamiające logikę.

Reguła dla Min. Pakiet Opis
PYTANIE Starter Warunki logiczne oparte o pytanie.
STRONA Starter Warunki logiczne oparte o strony.
BLOK Professional Warunki logiczne oparte o bloki stron.
KOLEKTOR Professional Warunki logiczne oparte o dane kolektora.
KONTAKT Professional Warunki logiczne oparte o dane kontaktu
URZĄDZENIE Professional Warunki logiczne oparte o rodzaj urządzenia (pc, tablet, smartfon).
JĘZYK Professional Warunki logiczne oparte o język ankiety.

Warunki LUB oraz I

Warunki logiczne.

Warunek Min. Pakiet Opis
LUB Starter Warunek logiczny LUB. Aby zadziałała logika wystarczy, że jeden z wpisanych warunków logicznych zostanie spełniony.
I Professional Warunek logiczny I. Aby zadziałała logika wszystkie warunki logiczne muszą zostać spełnione.


Aby dodać logikę :

 1. Zbuduj ankietę (dodaj przynajmniej dwa pytania i jeśli jest to wymagane podziel ankietę na strony).
 2. Wciśnij przycisk Logika.
 3. Wybierz rodzaj warunku logicznego oraz pytanie, dla którego zostanie utworzona logika.
  logika ankiety
 4. Wciśnij przycisk + DODAJ REGUŁĘ.
 5. Wybierz jakie zdarzenie będzie uruchamiało logikę (np. pytanie, strona, blok, kolektor, kontakt, urządzenie).
 6. Ustaw parametry logiki.
 7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Tworzenie logiki typu Pokaż pytanie:
logika pokaż pytanie

PRZYKŁADY

A. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 4 jeśli wybierze odpowiedź B.

logika ankiety

B. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Logika stron ankiety została ustawiona na stronie 4. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 5 jeśli wybierze odpowiedź B. Logika strony na stronie 4 przekieruje respondenta na stronę 7 bez względu na udzieloną odpowiedź.
logika ankiety i logika strony
C. Przykład logiki Wyświetl stronę

Logika została ustawiona na stronie 2. Po wyborze opcji odpowiedzi zostanie wyświetlona strona 3, 4 lub 5.


logika pytan wielokrotnego wyboru

Jeśli po stworzeniu logiki pytań dodasz kolejną stronę do swojej ankiety, system automatycznie dostosuje logikę do nowej liczby stron.

UWAGI. Aby zbudować logikę należy wcześniej stworzyć ankietę, tzn. dodać pytania i jeśli jest to wymagane podzielić ankietę na strony.

* Opcja dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise. W zależności od wybranego abonamentu logika umożliwi budowanie reguł w oparciu o pytania i strony (Starter, Advanced) lub zaawansowane funkcje oparte o dane kolektorów, kontaktów lub urządzeń (Professional, Enterprise).


Powiązane strony