Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Logika ankiety

Logika ankiety pozwala na zaprojektowanie dowolnych warunków logicznych dla ankiety lub testu. Warunki mogą być zbudowane w oparciu o dowolne zdarzenie, takie jak udzielenie odpowiedzi, dane kolektora, dane kontaktu lub rodzaj urządzenia, z którego korzysta respondent wypełniając ankietę.

Aby dodać logikę :

  1. Przejdź do projektu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk Logika.
  3. Wciśnij przycisk + DODAJ LOGIKĘ.
    Dodaj logike
  4. Ustaw parametry logiki.Logika
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
 

UWAGI. Przed stworzeniem logiki zbuduj ankietę, dodaj pytania i jeśli jest to wymagane podziel ankietę na strony.

 

Logika ma następującą postać :

JEŻELI [warunke] LUB / I [warunek] LUB / I .... TO [zdarzenie]

JEŻELI

Reguły (wyzwalacze) uruchamiające logikę.

Reguła dla Min. Pakiet Opis
Pytanie Starter Warunki logiczne oparte o pytanie.
Strona Starter Warunki logiczne oparte o strony.
Blok Professional Warunki logiczne oparte o bloki stron.
Kolektor Professional Warunki logiczne oparte o dane kolektora.
Kontakt Professional Warunki logiczne oparte o dane kontaktu.
Urządzenie Professional Warunki logiczne oparte o rodzaj urządzenia (pc, tablet, smartfon).
Język Professional Warunki logiczne oparte o język ankiety.
CRK Professional Warynki logiczne oparte o element CRK (Klucz odpowiedzi).
ISO Professional Warunki logiczne oparte o dwu literowy kod ISO kraju.
Referrer Professional Warynki logiczne oparte o element Referrer (Odniesienie) / Strona odsyłająca.
Liczba punktów Professional Możliwość ustawienia ilości puntków dla wybranego pytania po uzyskaniu których nastąpi określona akcja.
Liczba odpowiedzi Professional Możliwość ustawienia kwoty. Ilości odpowiedzi dla wybranego pytania i odpowiedzi, dla której nastąpi określona akcja np. przekierowanie na wybraną stronę lub zakończenie ankiety.


LUB / I

Warunki logiczne.

Warunek Min. Pakiet Opis
LUB Starter Warunek logiczny LUB. Aby zadziałała logika wystarczy, że jeden z wpisanych warunków logicznych zostanie spełniony.
I Professional Warunek logiczny I. Aby zadziałała logika wszystkie warunki logiczne muszą zostać spełnione.


TO

Rodzaje logiki np. wyświetl / ukryj pytanie.

Logika typu Min. Pakiet Opis
Idź do strony Starter Przenosi respondenta do określonej strony.
Idź do bloku Professional Przenosi respondenta do określonego bloku.
Ukryj pytanie Starter Ukrywa wybrane pytanie.
Ukryj stronę Starter Ukrywa wybraną stronę.
Ukryj blok Professional Ukrywa wybrany blok.
Pokaż pytanie Starter Wyświetla wybrane pytanie. System domyślnie ukrywa pytanie i wyświetla je dla wybranej opcji odpowiedzi.
Pokaż stronę Starter Wyświetla wybraną stronę. System domyślnie ukrywa stronę i wyświetla ją dla wybranej opcji odpowiedzi.
Pokaż blok Professional Wyświetla wybrany blok. System domyślnie ukrywa blok i wyświetlago dla wybranej opcji odpowiedzi.
Zakończ ankietę Starter Kończy ankietę. Dla tej opcji możesz ustawić przekierowanie na wybrany adres URL.

 

UWAGI. Dla logiki pokaż pytanie / stronę / blok system domyślnie ukrywa element ankiety i wyświetla go dla wybranej opcji odpowiedzi. Nie ma potrzeby dodatkowego ukrywania elementów za pomocą logiki.

PRZYKŁADY

A. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 4 jeśli wybierze odpowiedź B.

logika ankiety

B. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Logika stron ankiety została ustawiona na stronie 4. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 5 jeśli wybierze odpowiedź B. Logika strony na stronie 4 przekieruje respondenta na stronę 7 bez względu na udzieloną odpowiedź.
logika ankiety i logika strony
C. Przykład logiki Wyświetl stronę

Logika została ustawiona na stronie 2. Po wyborze opcji odpowiedzi zostanie wyświetlona strona 3, 4 lub 5.


logika pytan wielokrotnego wyboru

Jeśli po stworzeniu logiki pytań dodasz kolejną stronę do swojej ankiety, system automatycznie dostosuje logikę do nowej liczby stron.

UWAGI. Aby zbudować logikę należy wcześniej stworzyć ankietę, tzn. dodać pytania i jeśli jest to wymagane podzielić ankietę na strony.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise. W zależności od wybranego abonamentu logika umożliwi budowanie reguł w oparciu o pytania i strony (Starter, Advanced) lub zaawansowane funkcje oparte o dane kolektorów, kontaktów lub urządzeń (Professional, Enterprise).


Powiązane strony