Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Piping

Piping (inaczej insertowanie treści) to funkcjonalność, która umożliwia pobranie wybranej przez respondenta odpowiedzi z pytania QX i następnie wstawienie jej w wybranym pytaniu QY znajdującym się na tej samej lub kolejnej stronie.

Piping

 
Zmienna Opis
{Q1} Pytanie Q1
{Q2} Pytanie Q2
... ...

PRZYKŁAD

P1
Q1 Gdzie obecnie mieszkasz?

P2
Q2 Jak oceniasz transport publiczny w {Q1}?

Aby stworzyć piping :

  1. Stwórz pytanie źródłowe.
piping q1
  1. Stwórz drugie pytanie, zawierające piping. W naszym przypadku {Q4}.

piping q2
PRZYKŁAD

piping przykład

UWAGI. Piping (insertowanie tekstu) działa tylko dla pytań pojedynczego i wielokrotnego wyboru.


Zaawansowany piping

Funkcja pozwala na insertowanie tekstu z Kontaktów do ankiety oraz zaproszenia email do wypełnienia ankiety.

Przykłady zastosowania

  • Personalizacja ankiet
  • Personalizacja zaproszeń do wypełnienia ankiety


Możesz insertować następujące informacje :

 
Zmienna Opis
{email} Email
{firstName} Imię
{secondName} Nazwisko
{phone} Telefon
{custom1} Pole custom 1
{custom2} Pole custom 2
{custom3} Pole custom 3
{custom4} Pole custom 4
{custom5} Pole custom 5
{custom6} Pole custom 6
{custom7} Pole custom 7
{custom8} Pole custom 8

PRZYKŁAD

P1
Q1 Witaj {firstName}

Piping Ankiet 360 

 
Zmienna Opis
{relatedEmail) Email ocenianej osoby.
{relation} Relacja osoby oceniającej do ocenianej osoby. Perspektywa oceniającego.
 

UWAGI. Funkcjonalność działa dla mailingu wykonanego z wykorzystaniem SurveyLab.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.


Powiązane strony