Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Lista ankiet

Lista ankiet jest pierwszą stroną, którą zobaczysz po zalogowaniu się do serwisu. Tu znajdziesz wszystkie stworzone przez siebie ankiety oraz jeśli korzystasz z konta z obsługą wielu użytkowników te stworzone i udostępnione dla Ciebie przez innych użytkowników. Możesz je dowolnie sortować (wg daty, nazwy, liczby odpowiedzi) lub dodawać do grup. Z tego miejsca masz również łatwy dostęp do projektowania ankiet oraz uruchamiania kolektorów.

Projektowanie ankiety :

  1. Wybierz ankietę i wciśnij przycisk Projektuj, aby rozpocząć edycjię ankiety.
  2. Opis edycji ankiet znajdziesz w części Projektowanie ankiety.
projektuj ankietę

Zbieranie odpowiedzi :

  1. Wciśnij przycisk kolektory Kolektory, aby dodać kolektor i rozpocząć zbieranie wyników.
  2. Opis działania kolektorów znajdziesz w części Zbieranie danych (kolektory).
kolektory

Analiza wyników :

  1. Wciśnij przycisk raport Raport, aby uruchomić raport ankiety i analizować wyniki.
  2. Opis działania raportów znajdziesz w części Raporty i Analiza danych.
raporty ankiet

Usuwanie ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Usuń. Jeśli dla danej ankiety są zbierane dane, zamknij wcześniej wszystkie aktywne kolektory.
  2. Kliknij OK, aby potwierdzić czynność.
usuń ankietę

UWAGI. Kolor zielony oznacza, że ankieta jest aktywna i są zbierane dla niej odpowiedzi. Aby edytować lub usunąć taką ankietę wyłącz wcześniej wszystkie aktywne kolektory.