Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Lista ankiet

Lista ankiet jest pierwszą stroną, którą zobaczysz po zalogowaniu się do serwisu. Tu znajdziesz wszystkie stworzone przez siebie ankiety oraz jeśli korzystasz z konta z obsługą wielu użytkowników również te stworzone i udostępnione dla Ciebie przez innych użytkowników. Możesz je dowolnie sortować (wg daty, nazwy, liczby odpowiedzi) lub dodawać do grup. Z tego miejsca masz również łatwy dostęp do projektowania ankiet oraz uruchamiania kolektorów.
wybrany element

Projektuj :

  1. Wybierz ankietę i wciśnij przycisk D Projektuj, aby rozpocząć edycję ankiety.
  2. Opis edycji ankiet znajdziesz w części Projektowanie ankiety.

Zbieranie odpowiedzi :

  1. Wciśnij przycisk kolektory Zbierz odpowiedzi, aby dodać kolektor i rozpocząć zbieranie wyników.
  2. Opis działania kolektorów znajdziesz w części Zbieranie danych (kolektory).

Raporty :

  1. Wciśnij przycisk R Raport, aby uruchomić raport ankiety i analizować wyniki.
  2. Opis działania raportów znajdziesz w części Raporty i Analiza danych.

Kopiuj :

  1. Wciśnij przycisk C Kopiuj, aby utworzyć kopie ankiety.

Usuń :

  1. Wciśnij przycisk D Usuń. Jeśli dla danej ankiety są zbierane dane, zamknij wcześniej wszystkie aktywne kolektory.
  2. Kliknij OK, aby potwierdzić czynność.

UWAGI. Operacji usunięcia ankiety nie można dowrócić.

 

UWAGI. Z lewej strony listy znajdziesz wąski pasek informujący o statusie ankiety. Kolor zielony oznacza, że ankieta jest aktywna i są zbierane dla niej odpowiedzi. Aby edytować lub usunąć taką ankietę wyłącz wcześniej wszystkie aktywne kolektory.