Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Lista ankiet

Lista ankiet jest pierwszą stroną, którą zobaczysz po zalogowaniu się do serwisu. Tu znajdziesz wszystkie stworzone przez siebie ankiety oraz jeśli korzystasz z konta z obsługą wielu użytkowników również te stworzone i udostępnione dla Ciebie przez innych użytkowników. Możesz je dowolnie sortować (wg daty, nazwy, liczby odpowiedzi) lub dodawać do grup. Z tego miejsca masz również łatwy dostęp do projektowania ankiet oraz uruchamiania kolektorów.
Wybrany element

Projektuj :

 1. Wybierz ankietę i wciśnij przycisk D PROJEKTUJ, aby rozpocząć edycję ankiety.
 2. Opis edycji ankiet znajdziesz w części Projektowanie ankiety.

Zbieraj odpowiedzi :

 1. Wciśnij przycisk kolektory ZBIERZ ODPOWIEDZI, aby dodać kolektor i rozpocząć zbieranie wyników.
 2. Opis działania kolektorów znajdziesz w części Zbieranie danych (kolektory).
   

UWAGI. Z lewej strony listy znajdziesz wąski pasek informujący o statusie ankiety. Kolor zielony oznacza, że ankieta jest aktywna i są zbierane dla niej odpowiedzi. Aby edytować lub usunąć taką ankietę wyłącz wcześniej wszystkie aktywne kolektory.

 

Raporty i analiza danych :

 1. Wciśnij przycisk R RAPORT, aby uruchomić raport ankiety i analizować wyniki.
 2. Opis działania raportów znajdziesz w części Raporty i analiza danych.

Kopiuj ankietę :

 1. Wciśnij przycisk C KOPIUJ, aby utworzyć kopie ankiety.

Usuń ankietę :

 1. Wciśnij przycisk D USUŃ. Jeśli dla danej ankiety są zbierane dane, zamknij wcześniej wszystkie aktywne kolektory.
 2. Kliknij OK, aby potwierdzić czynność.
   

UWAGI. Operacji usunięcia ankiety nie można odwrócić.