Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Rotacja

Funkcjonalność umożliwia rotowanie bloków, stron oraz pytań ankiety. Dzięki temu każdy respondent zobaczy losową kolejność stron lub pytań na stronie. Dodatkowo możesz zablokować rotowanie dla wybranych, bloków, stron lub pytań tak, aby zawsze były wyświetlane w tym samym miejscu.

Kolejność pytań, stron i bloków jest ustalana dla danego respondenta w momencie rozpoczęcia ankiety i nie zmienia się w trakcie nawigacji po ankiecie. Dzięki temu respondent może wrócić do poprzedniej strony aby poprawić udzieloną odpowiedź.

ROTACJA PYTAŃ

Aby ustawić rotację pytań na stronie :

  1. Przejdź na stronę Projektuj ankietę.
  2.  Ustaw rotację wybranych stron jako Włączona.
  3. Ustaw rotację wybranych pytań jako Włączona.

ROTACJA STRON

Aby ustawić rotację stron :

  1. Wciśnij przycisk Opcje.
  2. Ustaw opcję rotację stron jako Włączone.
  3. Przejdź do projektu ankiety i zaznacz strony, które nie mają się rotować.

ROTACJA BLOKÓW

Aby ustawić rotację bloków :

  1. Wciśnij przycisk Więcej opcji i następnie wybierz opcję Randomizacja.
  2. Ustaw rotację bloków jako Włączona.
  3. Przejdź do projektu ankiety i zaznacz bloki, które mają się rotować.
 

UWAGI. Dla włączonej rotacji stron i bloków nie działa logika pytań oraz logika stron.

* Opcja rotacji bloków dostępna dla kont Enterprise.