Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Ranking

Pytanie rankingowe umożliwia uszeregowanie dostępnych elementów na liście wg preferencji respondenta, np. od najważniejszych do najmniej ważnych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Rankowanie elementów (np. cech produktu, usługi) od najbardziej istotnych do najmniej istotnych.

PRZYKŁAD PYTANIA
pytanie rankingowe
PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  2. Wpisz treść pytania.
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
  4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
 

UWAGI. Pytanie nie działa dla opcji dystrybucji "ankieta w emailu" oraz nie obsługuje mierników.