Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Eksport wyników

Funkcja eksportu wyników umożliwia samodzielne pobranie wyników ankiety w wybranym formacie. System udostępnia dane w postaci zagregowanej oraz dane surowe (każda odpowiedź zapisana w osobnej linii).

Aby eksportować wyniki ankiety :

  1. Przejdź do  Raportu ankiety.
    raport
  2. Wciśnij przycisk [D] Eksportuj.Eksport
  3. Wybierz format i rodzaj pliku.
    Export

Dane można pobrać następujących formatach :

Format Min. abonament Opis
.csv Starter Plik CSV (Comma Separated Values). Plik tekstowy, w którym wartości rozdzielane są przecinkiem lub średnikiem.
.xlsx Advanced Plik MS Excel. Format Excel 2007 lub nowszy.
.por Advanced Plik SPSS.
.sav Advanced Plik SPSS.
.pptx Professional Plik MS PowerPoint. 
.pdf Professional PDF.
 

UWAGI. Pliki eksportu z wynikami ankiet są aktualizowane w czasie rzeczywistym lub w odstępach czasu, które zależą od wielkości raportu :

raport poniżej 1000 odpowiedzi     - w czasie rzeczywistym
raport 1001 - 5000 odpowiedzi       - co 3 godzin
raport 5001 - 50000 odpowiedzi     - co 6 godzin
raport powyżej 50001 odpowiedzi - co 24 godzin

 

UWAGI. Jeśli Twój program nie interpretuje poprawnie polskich znaków narodowych zakodowanych w UTF-8, zalecamy skorzystanie z kodowania Windows-1250.

Ograniczenia MS Excel

Starsze wersje MS Excel mogą mieć problemy z importem długich ankiet (duża ilość pytań). Wersja Excel 2003 lub wersje starsze posiadają ograniczenie do 256 kolumn.

Format Uwagi
Excel (XLS) Excel 97, 2000, 2003 (rozszerzenie pliku .xls), 65.536 wierszy, 256 kolumn.
Excel (XLSX) Excel 2007, 2010 lub nowszy (rozszerzenie pliku .xlsx), 1.048.576 wierszy, 16.384 kolumn.
 

UWAGI. Eksportowane z SurveyLab pliki to tzw. pliki płaskie (flat). Takie pliki nie zawierają znaków ENTER w zestawie danych, dzięki czemu są poprawnie czytane i importowane przez MS Excel oraz inne arkusze kalkulacyjne.

W zależności od wybranej opcji formatu daty w Ustawieniach Konta, data w plikach eksportu będzie miała jeden z trzech wybranych formatów DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD, gdzie DD oznacza dzień, MM - miesiąc, a YYYY - rok.

Wyniki cząstkowe

Jeśli masz aktywną funkcjonalność wyników cząstkowych, to folder danych surowych będzie zawierał cztery pliki zamiast dwóch. Dwa dodatkowe pliki będą zawierały wyniki cząstkowe.

Typ Opis
report Wyniki ankiety.
report compact Wyniki ankiety. Pytanie pojedynczego wyboru prezentowane jako jedna kolumna.
report partial Wyniki cząstkowe ankiety.
report partial compact Wyniki cząstkowe ankiety. Pytanie pojedynczego wyboru prezentowane jako jedna kolumna.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.