Go to

Jak edytować zakończone odpowiedzi?

SurveyLab pozwala na edycję zakończonych odpowiedzi. Dzięki temu możesz poprawić i zmienić zapisane odpowiedzi.

Zalogowany użytkownik

Funkcjonalność pozwala na zmianę zapisanych odpowiedzi przez zalogowanego użytkownika z poziomu raportu ankiety.

Aby edytować odpowiedź :

  1. Przejdź do raportu ankiety.
  2. Przejdź do Lista odpowiedzi.
  3. Wybierz odpowiedź, którą chcesz edytować.
  4. Wciśnij przycisk EditEdycja.
  5. Ankiet zostanie wyświetlona w nowym oknie. Zmień odpowiedzi i wciśnij przycisk ZAKOŃCZ.

Respondent

Funkcjonalność pozwala na zmianę zapisanych odpowiedzi przez respondenta z poziomu raporty wyświetlanego na zakończenie ankiety.

Aby edytować odpowiedź :

  1. W raporcie na zakończenie ankiety wciśnij przycisk EditEdycja.
  2. Zmień odpowiedzi i wciśnij przycisk ZAKOŃCZ.

Respondent API

Funkcjonalność pozwala na zmianę zapisanych odpowiedzi przez respondenta z poziomu raporty wyświetlanego na zakończenie ankiety.

Aby automatycznie otworzyć ankietę w trybie edycji :

  1. Dodaj do linku ankiety parametr crk oraz /reopenResponse/1/

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/0ebbe33b4f8f17cf0abc0/reopenResponse/1/

UWAGI. Odpowiedzi są zapisywane w ankiecie w momencie przechodzenia między stronami lub wciśnięcia przycisku ZAKOŃCZ.

star Funkcjonalność jest dostępna dla kont Enterprise.