Go to

Jak mogę umożliwić ponowne wypełnienie dla osób, które nie zaliczyły testu?

Możesz wyświetlić punkty na zakończenie testu oraz pozwolić na ponowne wypełnienie testu osobom, które uzyskały negatywny wynik.

Aby skonfigurować test i kolektor :

Test

 1. Dodaj punktację do opcji odpowiedzi.

  UWAGI. Na podstawie podanych punktów system liczy wynik testu. Dla pytań wielokrotnego wyboru możesz ustawić opcję Licz punkty jeżeli zaznaczone wszystkie poprawne odpowiedzi. Jeżeli miernik prezentuje wartość w procentach ustaw dla takiego pytania sumę wszystkich punktów możliwych do uzyskania w pytaniu.
 2. Dodaj miernik oraz ustaw ilość punktów zaliczających test.

  UWAGI. W zależności od sposobu prezentacji wyniku miernika należy podać ilość punktów lub procent zaliczający test.Czytaj więcej o miernikach i metodach liczenia wyniku.
 3. Dodaj język ankiety.

  UWAGI. W zakładce KOLEKTOR możesz edytować komunikaty, które zobaczy uczestnik testu po jego zakończeniu. Osobny komunikat dla testu zaliczonego oraz nie zaliczonego.

Kolektor

 1. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR lub edytuj istniejący kolektor.
 2. Ustaw opcję Po zakończeniu ankiety : Pokaż raport : Wynik.
  Raport na zakończenie
 3. W ustawieniach zaawansowanych ustaw opcję Jeden respondent / wiele odpowiedzi.
  Ograniczenia badania

  UWAGI. Ustawienie tej opcji spowoduje wyświetlenie na zakończenie przycisku umożliwiającego ponowne wypełnienie testu przez osobę, która nie zdobyła wystarczającej ilości punktów.
 4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
 5. Wciśnij przycisk Kolektor nieaktywny, aby włączyć kolektor.
 6. Skopiuj link kolektora i wyślij go do uczestników testu.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.