Go to

Integracja z Sona Systems

Poniżej znajdziesz podstawowe kroki wymagane, aby połączyć ankiety online SurveyLab z Sona Systems :

SurveyLab

 1. Zaloguj się do SurveyLab.
 2. [S]USTAWIENIACH kolektora, ustaw Klucz Odpowiedzi : tylko URL.
  Ustawienia kolektora
 3. [Opcjonalnie] Ustaw limit odpowiedzi dla swojego badania (ocja) np. 300 odpowiedzi.
  limit odpowiedzi
 4. Wciśnij przycisk [S] UDOSTĘPNIJ i skopiuj link ankiety.
 5. Przejdź do ustawień kolektora i wprowadź link przekierowania (skopiowany z Sona System) i dodaj &survey_code={crk} do linku.
 6. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

PRZYKŁAD
https://hw-sls.sona-systems.com/webstudy_credit.aspx?experiment_id=868&credit_token=c25a16b37d3b4d80835f6aec54c4abb4&survey_code={crk}

Sona Systems

 1. Zaloguj się na swoją stronę Sona Systems (np. https://twojaszkola.sona-systems.com).
 2. Wciśnij przycisk Add New Study.
  Add new study
 3. Wybierz Online External Study.
  Online External Study
 4. W polu Study URL w sekcji Advanced Settings, wybierz SurveyLab Jump To Website URL. Pamiętaj, aby na końcu linku ankiety dodać /?crk=%SURVEY_CODE%/ (np. https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/78dce15d6d105abc128bd86d9a03a27c420ea62d9/?crk=%SURVEY_CODE%/.
  Study URL
 5. Wciśnij przycisk Add This Study.

UWAGI. Sona Systems jest liderem rozwiązań panelowych dla uniwersytetów i uczelni. Platforma jest wykorzystywana przez ponad 1000 uniwersytetów w 35 krajach.

* Funkcjonalność jest dostępna w pakiecie ProfessionalEnterprise.