Go to

Zapier. Integracja z Traffit. Wysłanie emaila po określonym zdarzeniu

Dzięki tej integracji możesz wysłać stworzoną w SurveyLab ankietę po określonym zdarzeniu wywołanym w innym systemie np. w Traffit po zdarzeniu Candidate Hired lub Candidate Rejected.

Zapier Integration

Trigger

Ustaw zdarzenie w innym systemie, które wywoła określoną akcję np. w Traffit Candidate Hired lub Candidate Rejected.

 1. Zaloguj się do Zapier.
 2. Wciśnij przycisk Create Zap.
 3. Wybierz TRAFFIT jako App Event.
  Traffit
 4. Wybierz Candidate Hired jako Trigger Event.
  Kandydat zatrudniony
 5. Wciśnij przycisk Continue.
 6. Zaloguj się na swoje konto Traffit.

Action

Ustaw akcję Add Contact, która będzie wykonana w SurveyLab. Dodanie kontaktu do kolektora spowoduje automatyczne wysłanie zaproszenia do wypełnienia ankiety do kandydata.

 1. Wybierz SurveyLab jako App Event.
  SurveyLab
 2. Wybierz Add Contact jako Action Event.
  Dodaj kontakt
 3. Wciśnij przycisk Continue.
 4. Podaj API token (skopiowany z SurveyLab / Ustawienia konta).
  Zapier API token
 5. Wciśnij przycisk Yes, Continue.

Set up action

Utwórz lub wybierz kolektor (typu Zaproszenie Email / SMS) oraz zdecyduj, które dane będą przekazywane z innego systemu (np. Traffit).

 1. Utwórz lub wybierz kolektor (typu Zaproszenie Email / SMS)
  360 Feedback
 2. Przejdź do ustawień kolektora i skopiuj Collector ID (ID kolektora)
  ID kolektora
 3. Wprowadź Collector ID (skopiowane z SurveyLab / Ustawienia kolektora / Integracje).
 4. Wybierz pole email oraz opcjonalnie pozostałe informacje (Imię, Nazwisko, pola Custom), które chcesz przekazać z innego systemu (np. Traffit) do SurveyLab.
 5. Wciśnij przycisk Continue.

UWAGI. Ten rodzaj integracji wymaga utworzenie / użycia kolektora typu Zaproszenie Email / SMS.

Test action

Wykonaj test stworzonej integracji.

 1. Wciśnij przycisk Test & Continue.
 2. Wciśnij przycisk Turn on Zap.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.