Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Dostęp SFTP

Funkcjonalność po zalogowaniu na konto SFTP daje możliwość przeglądania oraz odczytu raportów ankiet. Za pomocą SFTP użytkownik nie ma możliwości modyfikacji ani usuwania raportów. Tego typu operacje mogą być wykonywane jedynie poziomu konta posiadającego rolę administratora lub managera w aplikacji SurveyLab.

Logowanie

login    : Twój login w SurveyLab
hasło   : Dostaniesz od nas dedykowane hasło
usługa : Dostaniesz od nas adres IP serwera

UWAGI. Ze względów bezpieczeństwa, dostęp do SFTP  zabezpieczony jest za pomocą firewall. Dostęp wymaga rejestracji adresu IP komputera, z którego będzie realizowane połączenie na serwerze SurveyLab.

Dostęp od usługi SFTP jest ograniczony wyłącznie dla użytkowników z rolą administrator.

Aby połączyć się z usługą SFTP, będziesz potrzebował klienta SFTP.

Struktura katalogów

Katalogi odzwierciedlają strukturę ankiet w aplikacji. System automatycznie odświeża raporty dostępne na serwerze SFTP nadpisując stare pliki nowymi. Plik z wynikami zawsze zawiera pełen zestaw zebranych odpowiedzi dla danej ankiety.

UWAGI. Na serwerze SFTP widoczne są jedynie raporty dla ankiet, dla których zostały zebrane wyniki. Jeśli ankieta została utworzona ale nie posiada zebranych wyników nie będzie widoczna na serwerze SFTP.

ftp - struktura plików z wynikami ankiety

survey:1 - katalog główny ankiety nr 1
   all-reports
   collect:1 - katalog kolektora nr 1. Katalog zawiera pliki danych w formatach csv, xlsx, por i sav. Pliki zawierają ten sam zestaw danych różnią się natomiast formatem.

UWAGI. FTP (File Transfer Protocol) - protokół transferu plików, protokół komunikacyjny umożliwiający transfer plików w sieci Internet. FTPS (FTP Secure / FTP-SSL) jest rozszerzeniem protokołu FTP, które umożliwia szyfrowanie transmisji protokołem TLS. SFTP (SSH FTP) bezpieczne połączenie FTP poprzez SSH.

* Funkcjonalność jest dostępna jest dla kont Enterprise.