Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić badanie typu 360 stopni?

Poniżej znajdziesz opis pokazujący krok po kroku jak zbudować ankietę 360 stopni.

1. Utwórz ankietę

Dodaj pytania oraz punktację do opcji odpowiedzi w pytaniach wyboru. Punkty są wykorzystywane do prezentacji pytań oraz mierników w raportach.

Podziel ankietę na strony.

2. Utwórz kolektor

Wybierz kolektor typu 360 feedback.

3. Utwórz plik z kontaktami

Badanie 360 stopni zaczyna się od stworzenia pliku .CSV lub .XLSX (Excel) z kontaktami.

360 Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) Pobierz
360 Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) Pobierz

Plik musi zawierać kolumnę "Email", która służy jako identyfikator oraz umożliwia tworzenie relacji.

Badanie 360. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV
Dostępne role dla ankiet 360.

Rola Opis
self Samoocena
manager Przełożony
coworker Współpracownik
subordinate Pracownik
customer Klient / Partner / Dostawca


4. Wytłumaczenie macierzy

Przykład: Kontakt adam@msl.com zostanie oceniony przez pięć kontaktów. Ankiety na jego temat wypełnią:  klient, podwładny, dwóch współpracowników i "samoocena" (czyli ocenia samego siebie).
Badanie 360 stopni. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV
 

UWAGI. Emaile w polach coworker, customer, subordinate mogą być rozdzielone przecinkami lub enterami.

Tabela może być modyfikowana w zależności od potrzeb. Kolejność kolumn jest dowolna. Na przykład, może zostać dodana kolumna "firstName". Aby dane zostały zaimportowane poprawnie, należy wpisywać nazwy kolumn dokładnie takie same jak na przykładzie.


5. Utwórz kolektor

Żeby stworzyć nowy kolektor należy wcisnąć przycisk Zbierz odpowiedzi i następnie wcisnąć przycisk + DODAJ KOLEKTOR. W kolejnym kroku w ustawieniach kolektora wybrać metodę dystrybucji "360 feedback".

6. Importuj kontakty z pliku

Aby zaimportować plik Excel z kontaktami :

  1. Wciśnij przycisk Kontakty.
    kontakty
  2. Wciśnji przycisk Dodaj kontakty.
    dodaj kontakty
  3. Wciśji przycisk Importuj kontakty i wybierz plik zawierający listę kontaktów.
    importuj kontakty

Następnie wciśnij przycisk Podgląd, aby sprawdzić czy wszystkie dane zostały zaimportowały poprawnie.
podgląd
W razie widocznych błędów z kodowaniem, należy zmienić sposób kodowania znaków i wcisnąć "IMPORTUJ".
Badanie 360. Import pliku CSV

7. Zweryfikuj i włącz kolektor

Aby zweryfikować poprawność poprzednich kroków, należy w zakłądce Kontakty sprawdzić czy ilość załadowanych kontaktów odpowiada ilości planowanych wysyłek ankiet. Jeżeli wszystko się zgadza, możesz aktywować kolektor.
kontakty 360

8. Piping

Piping (inaczej insertowanie treści) umożliwia dynamiczną zmianę treści ankiety na podstawie udzielonych odpowiedzi lub danych przypisanych do kontaktu. Przy tworzeniu pipingu dla ankiet 360 stopni pamiętaj, aby stosować zmienne dla ankiet 360 stopni, tzn. zamiast {custom1} należy użyć zmiennej {relatedCustom1}.

Pełną listę zmiennych znajdziesz w tabeli poniżej :

Standardowe badanie Badanie 360 stopni
{firstName} {relatedFirstName}
{secondName} {relatedSecondName}
{email} {relatedEmail}
{phone} {relatedPhone}
{custom1} {relatedCustom1
{custom2} {relatedCustom2}
{custom3} {relatedCustom3}
... ...
{custom8} {relatedCustom8}

Badanie 360. Piping. Przykład

9. Logika

Aby stworzyć logikę według Relacji, czyli na przykład, wyświetlić blok z pytaniami "B4 Serwis" dla grupy kontaktów "Klienci" należy :

1. Dodaj logikę Ukryj blok, wybierz "B4 Serwis".
2. Wciśnij przycisk + DODAJ REGUŁĘ, a następnie Kontakt.
Badanie 360. Logika
3. Z pierwszej listy wybierz "Relacja", a z drugiej "Klient".
Badanie 360. Logika. 1
 

UWAGI. Pamiętaj jeśli rozpocząłeś badanie nie usuwaj kontaktów z klektora. Spowoduje to deaktywację wszystkich wysłanych linków z zaproszeniami do badania.


* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.