Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić badanie typu 360 stopni?

Poniżej znajdziesz opis pokazujący krok po kroku jak zbudować ankietę 360 stopni oraz przeprowadzić samo badanie.

1. Utwórz ankietę

Dodaj pytania oraz punktację dla opcji odpowiedzi w pytaniach wyboru. Punkty są wykorzystywane do prezentacji pytań oraz mierników w raportach 360.

Podziel ankietę na strony. Dzięki temu system automatycznie stworzy dodatkowe grupowanie pytań po obszarach np. Leadership, Praca zespołowa, Komunikacja, ...

2. Wykorzystaj Piping do personalizacji ankiet

Piping (inaczej insertowanie treści) umożliwia dynamiczną zmianę treści ankiety na podstawie udzielonych odpowiedzi lub danych przypisanych do kontaktu. Przy tworzeniu pipingu dla ankiet 360 stopni pamiętaj, aby stosować zmienne dla ankiet 360 stopni, tzn. zamiast {custom1} należy użyć zmiennej {relatedCustom1}.

Pełną listę zmiennych znajdziesz w tabeli poniżej :

Standardowe badanie
Zwracane są dane osoby, do której jest wysłane zaproszenie
Badanie 360 stopni
Zwracane są dane osoby ocenianej
{firstName} {relatedFirstName}
{secondName} {relatedSecondName}
{email} {relatedEmail}
{phone} {relatedPhone}
{custom1} {relatedCustom1
{custom2} {relatedCustom2}
{custom3} {relatedCustom3}
... ...
{custom8} {relatedCustom8}

Badanie 360. Piping. Przykład

3. Utwórz kolektor

Aby stworzyć nowy kolektor wciśnij przycisk C ZBIERZ ODPOWIEDZI, a następnie + DODAJ KOLEKTOR. Następnie w ustawieniach kolektora wybierz metodę dystrybucji 360 feedback.
360 feedback

4. Utwórz plik z kontaktami

Badanie 360 stopni zaczyna się od stworzenia pliku .CSV lub .XLSX (Excel) z kontaktami.

360 Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) [D] Pobierz
360 Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) [D] Pobierz

Plik musi zawierać kolumnę "Email", która służy jako identyfikator oraz umożliwia tworzenie relacji.

Badanie 360. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV

Przykład

Przykład: Kontakt [email protected] zostanie oceniony przez pięć kontaktów. Ankiety na jego temat wypełnią : klient, podwładny, dwóch współpracowników i "samoocena" (czyli ocenia samego siebie).
Badanie 360 stopni. Import kontaktów. Tworzenie pliku CSV
 

UWAGI. Emaile w polach coworker, customer, subordinate mogą być rozdzielone przecinkami lub enterami.

Tabela może być modyfikowana w zależności od potrzeb. Kolejność kolumn jest dowolna. Na przykład, może zostać dodana kolumna "firstName". Aby dane zostały zaimportowane poprawnie, należy wpisywać nazwy kolumn dokładnie takie same jak na przykładzie.

 

Dostępne role dla ankiet 360.

 
Rola Opis
self Samoocena
manager Przełożony
coworker Współpracownik
subordinate Pracownik
customer Klient / Partner / Dostawca

 

5. Importuj kontakty z pliku

Aby zaimportować plik Excel z kontaktami :

 1. Wciśnij przycisk Respondenci.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKTY.
  Dodaj kontakty
 3. Wciśnij przycisk Import pliku i wybierz plik zawierający listę kontaktów.
  Dodaj kontakty
 4. Dopasuj kolumny do kontaktów i wciśnij przycisk ZAPISZ.
   

6. Zweryfikuj i aktywuj kolektor

Aby zweryfikować poprawność poprzednich kroków, należy w zakładce Respondenci sprawdzić czy ilość załadowanych kontaktów odpowiada ilości planowanych wysyłek ankiet. Jeżeli wszystko się zgadza, możesz aktywować kolektor.

7. Logika

PRZYKŁAD

Aby stworzyć logikę według Relacji, czyli na przykład, wyświetlić blok z pytaniami "B4 Serwis" dla grupy kontaktów "Klienci" należy :

 1. Dodaj logikę Ukryj blok, wybierz "B4 Serwis".
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ LOGIKĘ, a następnie Kontakt.
 3. Z pierwszej listy wybierz Relacja, a z drugiej Klient.
   

UWAGI. Pamiętaj jeśli rozpocząłeś badanie nie usuwaj kontaktów z kolektora. Spowoduje to dezaktywację wszystkich wysłanych linków z zaproszeniami do badania.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.