Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Analiza danych

SurveyLab udostępnia szereg narzędzi analitycznych pozwalających na wykonanie zaawansowanej analizy wyników badania ankietowego bezpośrednio w systemie.

GRAFICZNE RAPORTY

Aby otworzyć raport i rozpocząć analizę danych :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz obejrzeć raport.
 2. Wciśnij przycisk [R] RAPORT.Raport
 3. System wyświetli raport sumaryczny pokazujący zagregowane odpowiedzi dla całej ankiety. 
 4. Jeśli chcesz obejrzeć indywidualne odpowiedzi udzielone przez respondentów przejdź do zakładki Lista odpowiedzi.


EKSPORT WYNIKÓW

Umożliwia eksport wyników do pliku .csv, .xls, .xlsx, .por, .sav, .pptx. Dzięki tej funkcji będziesz mógł w łatwy sposób pobrać wyniki badania, a następnie wczytać je do Ms Excel, SPSS lub dowolnego innego narzędzia w celu dalszej analizy.

Aby eksportować wyniki :

 1. Wciśnij przycisk [ ] Eksport.
  Pasek narzędzi
 2. Wybierz format eksportu.
 

UWAGI. Aby odczytać plik eksportu możesz potrzebować WinZip, 7-Zip lub inny program, który potrafi czytać skompresowane pliki w formacie zip. Aby pobrać WinZip, 7-Zip przejdź na stronę winzip.com lub 7-zip.org.

 

FILTRY

SurveyLab umożliwia filtrowanie wyników ankiet. Dzięki filtrom będziesz mógł analizować odpowiedzi dla określonej grupy respondentów (np. odpowiedzi udzielone przez kobiety, w grupie wiekowej 20 - 29 lat).

Aby dodać filtr do raportu :

 1. Wciśnij przycisk [ ] Filtry.
 2. Ustaw parametry filtra.
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ, aby zapisać zmiany.