Go to

Start

SurveyLab pozwala na dostęp do Twoich danych oraz integrację z dowolnym narzędziem lub platformą.

REST API

Pozwala na dostęp do Twoich danych, na żądanie i w formacie JSON.

SFTP

Pozwala na dostęp od plików płaskich z wynikami Twoich ankiet.

Webhook API

Webhook to powiadomienie, które jest wysyłane automatycznie jeśli wystąpi określone zdarzenie.

ODBC

Pozwala na bezpośredni dostęp i odczyt informacji z wydzielonej bazy danych.

SSO

Pozwala na logowanie do SurveyLab loginem i hasłem domenowym Twojej organizacji.

Zapier

Pozwala na integrację z ponad 3000 narzędzi i aplikacji, bez konieczeności pisania kodu.

* Aby korzystać z API będziesz potrzebować konta SurveyLab w wersji Enterprise. Integracja Zapier dostępna jest dla kont Professional.


Powiązane strony